Llwybr y mis

Almwch, Anglesey

Amlwch, Ynys Môn
Anhawster: Canolig
Amser Cerdded: 6 awr
Hyd: 19.4km / 12.0 milltir

Mae llwybr Arfordirol Ynys Môn (sydd bellach yn rhan o Lwybr Arfordir Cymru) yn cynnwys traethau, twyni, cildraethau, ffurfiannau creigiau, porthladdoedd a gwarchodfeydd natur.

Gweld y llwybr

Our magazine

The best pirate paths, a special report on our volunteer path teams, an exclusive interview with George Monbiot, a round-up of the latest camping gear and more in the latest issue of Walk magazine!

Our magazine

Cyfarfod â’n pobl

Rydw i wedi mwynhau cerdded ers erioed. Mae’r Cerddwyr yn chwarae rôl allweddol drwy roi cyngor i bobl a’u helpu i ddeall manteision cerdded a thrwy ymgymryd â gwaith ymgyrchu pwysig sydd wedi arwain at agor cannoedd o filltiroedd yn ychwanegol o lwybrau o safon uchel i gerddwyr ar draws Cymru a’r DU.

Jane Davidson
Is-Lywydd Cerddwyr Cymru