Llwybr y mis

Almwch, Anglesey

Amlwch, Ynys Môn
Anhawster: Canolig
Amser Cerdded: 6 awr
Hyd: 19.4km / 12.0 milltir

Mae llwybr Arfordirol Ynys Môn (sydd bellach yn rhan o Lwybr Arfordir Cymru) yn cynnwys traethau, twyni, cildraethau, ffurfiannau creigiau, porthladdoedd a gwarchodfeydd natur.

Gweld y llwybr

Walk magazine

Test your nerve on Britain’s top scrambles, read an exclusive interview with Sir David Attenborough, let singer/songwriter Bella Hardy tell you about her love of walking, plus get the latest gear reviews and more in the latest issue of Walk magazine.

Walk magazine

Cyfarfod â’n pobl

Rydw i wedi mwynhau cerdded ers erioed. Mae’r Cerddwyr yn chwarae rôl allweddol drwy roi cyngor i bobl a’u helpu i ddeall manteision cerdded a thrwy ymgymryd â gwaith ymgyrchu pwysig sydd wedi arwain at agor cannoedd o filltiroedd yn ychwanegol o lwybrau o safon uchel i gerddwyr ar draws Cymru a’r DU.

Jane Davidson
Is-Lywydd Cerddwyr Cymru