Am Cyngor Cymru

Mae y Cerddwyr yng Nghymru yn gweithredu'n annibynnol ond o fewn teulu'r Ramblers ym Mhrydain. Mae ardaloedd yng Nghymru yn ethol Cyngor Cenedlaethol tebyg i'r cyngor cyffredinol. Mae'r cynghorau hyn yn ethol Pwyllgor Gweithredol (Pwyllgor Gweithredol Cyngor Cymru WCEC) sy'n pennu'r cyfeiriad strategol a'r polisi ar gyfer ein gwaith yng Nghymru.

Bydd cyfarfod blynyddol 2020 Cyngor Cymru yn cael ei gynnal ar 21 a 22 Mawrth ym Mharc Margam, De Cymru.

Swyddi gwag Cyngor Cymru

Cadeirydd

Mae tymor swydd ein Cadeirydd presennol yn dod i ben yng nghyfarfod blynyddol 2020 Cyngor Cymru. Rôl y Cadeirydd yw darparu arweinyddiaeth strategol a gweithio'n agos gyda Chyfarwyddwr Cymru. 
 
Bydd y person llwyddiannus yn ganolog i gyflawni cenhadaeth a gweledigaeth cerddwyr Cymru.  Bydd y Cadeirydd yn arwain cyfarfodydd Pwyllgor rheolaidd, yn arwain y sefydliad wrth wneud penderfyniadau ac yn datblygu perthynas y tu allan i'r elusen i hyrwyddo ei waith lle bynnag y bo'n bosibl.   

Os oes gennych ddiddordeb yn rôl y Cadeirydd, anfonwch fynegiant o ddiddordeb i  maria.hamlett@ramblers.org.uk yn amlinellu, sut rydych yn bodloni'r sgiliau yn y fanyleb person.

Is-gadeirydd 

Mwy o wybodaeth i ddilyn yn fuan.