Cyngor Cymru 2021

A view across a landscape with rolling hills, fields, trees and flowers
 

Oherwydd y pandemig parhaus, mae Pwyllgor Gweithredol Cyngor Cymru wedi gwneud y penderfyniad i gynnal y CCB ar-lein y flwyddyn nesaf ar lein. Bydd hwn yn cael ei gynnal ddydd Mercher 24 Mawrth 2021, 5.00pm - 6.30pm.

Rydym yn drist na allwn gwrdd wyneb yn wyneb, fodd bynnag, rydym yn edrych ar y posibilrwydd o gynnal digwyddiad yn yr haf i ddathlu ein llwyddiannau a chynnal rhai sesiynau dadlau bywiog.

Gallwch gofrestru i fod yn bresennol ar Eventbrite.

Am Cyngor Cymru

Cyfeirir at ein cyfarfod cyffredinol blynyddol yn gyffredin fel Cyngor Cymru y mae cynrychiolwyr o Ardaloedd a Grwpiau yn cael eu henwebu fel y nodir yng Nghyfansoddiad Ramblers Cymru. Mae swyddogion Cyngor Cymru ac aelodau Pwyllgor Gweithredol Cyngor Cymru hefyd yn mynychu ynghyd â gwesteion gan staff, Bwrdd yr Ymddiriedolwyr (Ramblers) a'r aelodaeth yng Nghymru. Weithiau, gwahoddir gwesteion o'r tu allan i'r rhestr hon.

Yn y cyfarfod cyffredinol blynyddol, cynhelir etholiadau ar gyfer swyddogion anrhydeddus ac ar gyfer aelodau Pwyllgor Gweithredol Cyngor Cymru (WCEC). Mae Pwyllgor Gweithredol Cyngor Cymru (WCEC) yn adrodd ar y flwyddyn ariannol flaenorol, yn ffurfiol (o ran adroddiadau) ac yn anffurfiol (o ran trafodaethau). Mae unrhyw gynigion ffurfiol yn cael eu trafod a phleidleisio arnynt, ac os cânt eu pasio, maent yn gyfarwyddiadau i WCEC ar gyfer y dyfodol.

Ffurflenni enwebu

Cofnodion a chynigion

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, cysylltwch a ni.