Hybu cerdded

Gall cerdded yn rheolaidd eich helpu i aros yn iach a byw’n hirach, cadw’n hapus, mwynhau amser gyda ffrindiau a theulu, dysgu mwy am eich ardal leol, cyfarfod â phobl eraill, gwneud ffrindiau newydd a gofalu am yr amgylchedd. A gall bron pawb ei wneud, mewn unrhyw le ac ar unrhyw adeg, a hynny am ddim.

Nod Cerddwyr Cymru yw hybu cerdded i bawb, o bob oedran, cefndir a gallu, er mwyn pleser, iechyd, hamdden ac fel dull o deithio, mewn trefi a dinasoedd yn ogystal â chefn gwlad. Rydym am i Brydain fod yn fan lle mae pobl yn dewis mynd i gerdded, gan gyfrannu at eu hiechyd a’u lles eu hunain a ffordd fwy cynaliadwy o fyw.

Cynigiwn gymorth ymarferol i bobl mewn sawl gwahanol ffordd i’w helpu i ddechrau cerdded, ac yna i ddal ati ac i wneud mwy a mwy o gerdded. Mae gennym app iphone am ddim i’ch rhoi chi ar ben ffordd.

Trefnwn deithiau cerdded wedi’u harwain, gan gynnwys mwy na 45,000 o deithiau cerdded y flwyddyn ar hyd a lled Prydain wedi’u harwain gan y gwirfoddolwyr sy’n cynnal ein rhwydwaith o Ardaloedd a Grwpiau. Mae’r teithiau’n amrywio o deithiau byr yn y dref i heiciau heriol yn yr uwchdiroedd.

Gweithiwn gyda Llywodraeth Cymru a Chwaraeon Cymru i ddarparu rhwydwaith o deithiau cerddedar hyd a lled Cymru i hybu iechyd. Enw’r prosiect hwn yw Dewch i Gerdded Cymru. Ar hyn o bryd ni sy’n cydlynu gwaith y prosiect, sydd yn ei dro yn rhannol ariannu ein hymdrechion i gynyddu cyfleoedd i deuluoedd a phobl ifanc fwynhau’r awyr agored a cherdded yng Nghymru o dan ein prosiect Scramblers.