Brexit a’n tir: Diogelu dyfodol Ffermio yng Nghymru

 

Mae Brecsit wedi rhoi cyfle unigryw i ni ailddyfeisio Polisi Amaethyddol. Dyna pam mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn ymgynghori ar y mater yn ystod y misoedd diwethaf.

Roedd yr ymgynghoriad hwn yn bwysig iawn i ni yn Ramblers Cymru gan fod y rhan fwyaf o’r 20,750 milltir o hawliau tramwy cyhoeddus yng Nghymru yn croesi tir amaethyddol, sy’n cyfrif am tua 90% o’r defnydd tir yn ein gwlad.

Buom yn ymgyrchu ers amser maith dros gysylltu taliadau cymorth amaethyddol â mynediad cyhoeddus o safon dda. Mae’n dda gennym weld bod y Llywodraeth wedi clywed ein llais a’i bod bellach yn cydnabod mynediad i gefn gwlad fel budd pwysig ac wedi’i gynnwys yn un o’r cynlluniau a amlinellir yn yr ymgynghoriad.

Hoffem ddiolch i’r rheiny a gefnogodd ein hymgyrch ac a ymatebodd i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru i sicrhau bod mynediad yn cael y lle mae’n ei haeddu mewn unrhyw Bolisi Amaethyddol ar ôl Brecsit.

Os hoffech gael mwy o fanylion am ein safbwynt, cewch ddarllen ymateb swyddogol Ramblers Cymru, yn Saesneg.