Cymdogaeth Orau Prydain ar gyfer Cerdded 2019 - Enwebiadau

Mae ein gwobr flynyddol yn dathlu lleoedd sy’n annog pobl i fynd o gwmpas eu bywydau pob dydd ar droed. Mae’r wobr yn tynnu sylw at syniadau arloesol sydd wedi gwneud cymdogaethau’n lleoedd gwell ar gyfer cerdded ac mae’n hybu arfer da ar hyd a lled Prydain.

Gallwch wneud enwebiadau nawr, felly os credwch fod eich cymdogaeth yn wych ar gyfer cerdded, rhowch wybod i ni cyn y 17ydd o Fawrth a gallai eich ardal gael ei choroni’n Gymdogaeth Orau Prydain ar gyfer Cerdded 2019.

Sut i enwebwch eich cymdogaeth

Gallwch llenwch y ffurflen enwebu fer a hawdd isod. Gallwch hefyd llwytho a llenwch y ffurflen enwebu ac ei anfon drwy’r post i: Oliver Hicks-Pattison, 2nd Floor, Camelford House, 87-90 Albert Embankment, London, SE1 7TW, neu e-bost i campaigns@ramblers.org.uk.

Llenwch y yn Saesneg ac ychwanegu tudalennau, lluniau, cysylltau, fideos ac ati.

Maen prawf

Bro, cymuned neu ardal lle mae pobl yn byw ac yn gweithio yw cymdogaeth.

Hoffem glywed yn arbennig sut mae’ch cymdogaeth yn bodloni’r tri maen prawf isod. Ac mae croeso i chi ychwanegu tudalennau, lluniau, cysylltau, fideos ac ati
Hawdd ei cherdded: A yw’n hawdd cerdded i siopau a gwasanaethau lleol? A oes rhwydwaith o lwybrau cerdded sydd wedi’u cysylltu â’i gilydd? A yw’n hawdd croesi’r ffordd yn ddiogel ac uniongyrchol? O ran teithiau hirach, a oes dewisiadau cludiant cyhoeddus deniadol a rhwydwaith beicio da?

Gwyrdd: A oes ganddi leoedd gwyrdd o ansawdd da gyda chysylltiadau hawdd â thai? A oes gan strydoedd a lleoedd cyhoeddus eraill goed a phlanhigion neu nodweddion naturiol dymunol eraill?

Croesawus: A yw’r palmentydd wedi’u cynnal yn dda, yn llydan ac yn daclus? A oes lleoedd cyhoeddus deniadol, lleoedd i eistedd, sgwrsio a chwarae, a phethau diddorol i’w gweld a’u gwneud? A oes mesurau i leihau neu arafu traffig?

When you submit your nomination the form will tell you it has had trouble saving your data. Do not worry about this, we are receiving the nominations, and we're working on getting this issue resolved.

You will receive an email confirming your nomination within 24 hours of submitting - weekdays only. If you do not, please email campaigns@ramblers.org.uk to confirm we've received it. 


Submit your nomination

*
*
*
Tell us why your neighbourhood should be considered for Britain’s Best Walking Neighbourhood. Please answer with reference to each of the criteria, and use examples where possible.
*
*
*
Upload images to support your application
Your support is important to us and we would like to contact you to tell you more about our work (including local walks, local footpath protection, access campaigns, fundraising & volunteering). To do this we would like you to tell us how we may contact you.
*
*
Ramblers may contact me about special offers from their carefully selected partners: