Gwobr Cymdogaeth Orau Prydain ar gyfer Cerdded 2019

Britain's Best Walking Neighbourhood Award

Gellir gwneud enwebiadau yn awr ar gyfer ein gwobr flynyddol sy’n dathlu lleoedd sy’n annog pobl i fynd o gwmpas eu bywydau pob dydd ar droed.

Os credwch fod eich cymdogaeth yn lle gwych ar gyfer cerdded, rhowch wybod i ni a gallai gael ei choroni’n Gymdogaeth Orau Prydain ar gyfer Cerdded.

 

Brighton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Our Charter for Walking Neighbourhoods

Do you want your local neighbourhood to be a better place to walk? Ask your councillor to sign up to our Charter for Walking Neighbourhoods today.