Her Codi Arian Taith Gerdded Fawr Cymru

 Big Welsh Walk image

Dathlwch yr awyr agored gyda her fis o hyd yn ystod Mehefin a ysbrydolwyd gan Daith Gerdded Fawr Cymru ar 13 Mehefin.

Lawrlwythwch eich canllaw, yn llawn syniadau ar ba her sydd i chi, syniadau codi arian, rhesymau pam y dylech chi gymryd rhan a mwy.

Cymerwch her gerdded a ysbrydolwyd gan Daith Gerdded Fawr Cymru a helpwch i warchod y lleoedd yr ydym i gyd wrth ein bodd yn cerdded.

Lawrlwytho y canllaw codi arian. (PDF 8MB)

Gallwch archebu eich tocynnau ar Eventbrite

Mae her cerdded y Ramblers ar gael i bawb, dewiswch beth sy'n iawn i chi o'r awgrymiadau isod neu dyluniwch rywbeth eich hun. Cofrestrwch, gadewch i bobl wybod a dechreuwch godi arian i'r Ramblers.

Bydd eich cefnogaeth yn galluogi mwy o waith i gael ei wneud i sicrhau bod pawb yn gallu cael mynediad i'r awyr agored a mwynhau mannau gwyrdd yn lleol.  

Hamddenol

• Cynydda eich camau i 10,000 y dydd  
• Cerddwch ar eich cyflymdra am 1 neu 2 awr bob dydd

Cymedrol
• Cwblhau 50/100/150 milltir dros fis Mehefin
• Ymuno â 3 x o deithiau cerdded grŵp yr wythnos o leiaf 5 milltir yr un

Egnïol 
• Cwblhau 85 milltir yr wythnos ym mis Mehefin (i ddathlu 85 mlynedd o'r cerddwyr yn effeithio ar ein hawyr agored)
• Dringwch fynydd, 3 copa neu antur heicio eithafol tebyg

 
Big Welsh Walk LogoFind out more about the Big Welsh Walk on 3 October 2020

We have five routes to choose from to help you complete your Big Welsh Walk Fundraising Challenge!

 

Fundraise with JustGiving

Jess's story

“I am inspired to see more and more people enjoy the outdoors on foot and benefit immensely from the experience, like I have.“ Read Jess's story.

People's Postcode Lottery

The Big Welsh Walk is funded thanks to the support of the fantastic players of People's Postcode Lottery.