Taith Gerdded Fawr Ramblers Cymru 2020

Chirk Castle   

Yn anffodus mae Y Taith Gerdded Fawr Ramblers Cymru yng Nghastell y Waun, a gefnogir gan chwaraewyr loteri cod post pobl, wedi ei chanslo.

Oherwydd y diffyg gwybodaeth am llacio'r cyfyngiadau, mae yn ei gwneud hi'n heriol iawn i gynllunio gŵyl gerdded yng Nghymru eleni ac mae'r amser wedi dod i gwneud penderfyniad.

Os ydych eisoes wedi cofrestru, byddwn yn anfon ad-daliad atoch maes o law.

Os hoffech chi roi rhan neu'r cyfan o'ch ad-daliad i helpu i gefnogi gwaith y Ramblers cliciwch yma.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu angen mwy o wybodaeth cysylltwch a ni

People's Postcode Lottery

The Big Welsh Walk is funded thanks to the support of the fantastic players of People's Postcode Lottery.