Moel Famau

Moel Fammau Walkers

Ymunwch a ni ar Fedi 4 am gyfres o dair taith gerdded, pob un yn ymweld â Moel Famau, y pwynt uchaf ym Mryniau Clwyd ar Lwybr Clawdd Offa i nodi 50 mlynedd o ddynodiad fel Llwybr Cenedlaethol.

Taith 1:  Bodfari i Goed Moel Famau

Pellter: Tua 11.5 milltir / 18.8km

Amser cerdded: 6 awr

Man cyfarfod: Maes parcio Coed Moel Famau / Cyfeirnod Grid SJ 171 610

Amser cyfarfod: 9.00 o’r gloch ar gyfer cludiant i’r man cychwyn ym Modfari.

Cost (yn cynnwys bag a medal):

Ddim yn cynnwys Hoodie Cyfyngedig 

Aelodau'r Ramblers - £8  Rhai nad ydynt yn aelod Ramblers - £10

Gan gynnwys Hoodie Cyfyngedig

Aelodau'r Ramblers - £20.  Rhai nad ydynt yn aelod Ramblers - £25.

Gan adael Bodfari ar lwybr Cenedlaethol Clawdd Offa, bydd y daith gerdded hon yn ein tywys drwy dirweddau agored bryniau Clwyd.  Gan ddechrau ar odre tonnog y bryniau, mae’r llwybr yn esgyn yn araf i’r copa cyntaf yn nhomen gladdu Bryngaer Penycloddiau.  Yna, mae’r llwybr yn codi ac yn esgyn yn serth wrth fynd dros ac o amgylch Moel Arthur, Moel Llys-y-Coed a Moel Dywyll cyn arwain at gopa Moel Famau.

 

Taith 2: Cilcain i Goed Moel Famau

Pellter: Tua 6 milltir /   9.5km

Amser cerdded: 3 awr

Man cyfarfod: Maes parcio Coed Moel Famau / Cyfeirnod Grid SJ 171 610

Amser cyfarfod: 10.00 o’r gloch ar gyfer cludiant i’r man cychwyn yn yr olygfan ar gyrion Pentref Cilcain.

Cost (yn cynnwys bag a medal):

Ddim yn cynnwys Hoodie Cyfyngedig 

Aelodau'r Ramblers - £8  Rhai nad ydynt yn aelod Ramblers - £10

Gan gynnwys Hoodie Cyfyngedig

Aelodau'r Ramblers - £20.  Rhai nad ydynt yn aelod Ramblers - £25.

Byddwn yn gadael y maes parcio tua’r olygfan gan ymuno â’r llwybr sy’n cadw’n glos at y bryniau wrth gerdded tuag at y fan lle byddwn yn ymuno â llwybr Clawdd Offa.  O’r fan hon byddwn yn esgyn yn araf gan ddilyn y grib dros gopa Moel Dywyll gan barhau i ddilyn y llwybr i Foel Famau.

 

Taith 3:  Taith Gerdded Clwyd i’r Teulu

Pellter: Tua 5 milltir / 8km      

Amser cerdded: 4 awr a mwy

Man cyfarfod:  Maes parcio Coed Moel Famau / Cyfeirnod Grid SJ 171 610

Amser cyfarfod: 11.00 o’r gloch

Cost (yn cynnwys bag a medal):

Ddim yn cynnwys Hoodie Cyfyngedig 

Aelodau'r Ramblers - £8 Rhai nad ydynt yn aelod Ramblers - £10

Gan gynnwys Hoodie Cyfyngedig

Aelodau'r Ramblers - £20. Rhai nad ydynt yn aelod Ramblers - £25.

Mae ein teithiau i’r teulu yn dilyn llwybrau sydd wedi’u dewis er mwyn cynnig taith hamddenol i deuluoedd â phlant iau sydd eisiau crwydro cefn gwlad.  Er ein bod yn ceisio dewis llwybrau nad ydynt yn rhy heriol, mae’n rhaid i ni ddweud wrthych nad yw’r llwybrau ar gyfer y penwythnos hwn yn addas i gadeiriau gwthio.  Hefyd, nid ydym wedi gallu ymatal rhag rhannu rhai o’n tirweddau mwyaf trawiadol oherwydd rydym yn credu nad oes neb yn rhy ifanc i gyrraedd rhai o’r golygfeydd gorau erioed, gydag ychydig o anogaeth.  Felly, tra byddwn yn y dirwedd hudolus hon, mae rhai rhannau serth ar y llwybr hwn a byddwn yn eu cerdded ar gyflymder sy’n gyfforddus i bawb.

Byddwn yn gadael parc Coed Moel Famau gan ddilyn llwybrau o amgylch godre bryniau Clwyd, gan gerdded drwy goetir a chroesi afonydd nes byddwn yn cyrraedd y rhan o Lwybr Clawdd Offa sy’n arwain at gopa Moel Famau.

Viewpoint on Moel Fammau Walk

People's Postcode Lottery

The Big Welsh Walk is funded thanks to the support of the fantastic players of People's Postcode Lottery.