Prosiect Llwybrau Cerdded Teulu

Family Walking Trails
 

Yn ddiweddar rydym wedi bod yn gweithio ar brosiect peilot gyda rhai o Byrth Darganfod y Cymoedd (gweler y rhestr o leoliadau isod) i annog teuluoedd i ddefnyddio'r llwybrau troed sy'n rhedeg trwy dirweddau unigryw ac amrywiol Parc Rhanbarthol y Cymoedd.

Byddem wrth ein boddau pe baech yn rhannu eich hoff deithiau teuluol yn dweud wrthym sut a pham y maent yn arbennig i chi. Yr olygfa? Atgof? neu ai'r hufen iâ y gallwch ei brynu ar y llwybr sy'n dal i ddod â chi'n ôl?  Bydd y llwybrau cerdded teuluol a ddewisir yn gyfres gyhoeddedig o deithiau cerdded, wedi'u dylunio a'u henwi ar ôl teuluoedd a gymerodd ran. 

Am beth rydym yn chwilio? 
Gall y teithiau fod yn hir neu'n fyr, yn llinellol neu'n gylchol, gallant fod yn daith gerdded neu gallant fod wedi stopio ar y ffordd ond dylent fod yn agos at neu fod â chysylltiad ag un o'r pyrth darganfod canlynol:

  • Gwarchodfa Natur Parc Slip
  • Parc Bryn Bach
  • Parc Gwledig Bryngarw
  • Parc Gwledig Cwm Dâr
  • Castell Caerffili
  • Coedwig Cwmcarn
  • Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon
  • Parc Cyfarthfa
  • Cofeb Ryfel Parc Ynysangharad
  • Parc Gwledig Cwm Clydach

Anfonwch ddisgrifiad byr o'ch taith gerdded, lle mae'n dechrau a ble mae'n dod i ben ac ymunwch efo ein grŵp Facebook.

Mwy o wybodaeth

Mae'r llwybrau cerdded teuluol yn cael eu datblygu ym Mharc Rhanbarthol y Cymoedd sy'n hyrwyddo harddwch y dirwedd ac yn cryfhau economi'r ardaloedd. Gyda diolch mae wedi derbyn arian gan Gronfa Her yr Economi Sylfaenol a Loteri Cod Post y Bobl.

Os hoffech wybod mwy am y prosiect hwn cysylltwch â ni