Dathlu Llwybr Arfordir Cymru

Aerial view looking along a sea coast with grassy cliffs 

Mae 2019 yn nodi saith mlynedd ers agor Llwybr Arfordir Cymru a bydd Cerddwyr Cymru yn dathlu drwy gynnal gŵyl gerdded saith diwrnod rhwng y 4ydd a’r 19eg o Fai 2019, o ogledd i dde Cymru, gan gynnwys rhannau cudd o arfordir Ceredigion a Sir Benfro.

Fe fydd rhaglen o saith taith gerdded, un ym mhob lleoliad, yn ystod mis Mai.

  • 4 Mai ym Mhenygogarth
  • 5, 7, 10 Mai ar Ynys Môn
  • 6 Mai ym Mhorthmadog
  • 11 Mai yng Nghwm Tydu
  • 12 Mai yn Saundersfoot
  • 18 Mai ym Mhorth Tywyn
  • 19 Mai yn Llanilltud Fawr

2019 yw ‘Blwyddyn Darganfod’ Croeso Cymru a bydd grwpiau Cerddwyr ar hyd a lled Cymru, ynghyd â Chadwch Gymru’n Daclus a chyrff cerdded eraill, yn gwneud y mwyaf o ryfeddodau llwybr yr arfordir ac yn eich syfrdanu â darganfyddiadau unigryw iawn.

Dysgwch am yr adar ar ein traethau, anturiaethau môr-ladron, a diwydiannau a wnaeth Gymru’n enwog drwy’r byd, a darganfyddwch drysorau cudd megis llongddrylliadau, pyllau glan môr, ffosilau, goleudai ac odynau calch.  Bydd yr holl deithiau cerdded a gweithgareddau’n cael eu harwain gan arweinwyr profiadol a bydd y rhaglen yn cynnwys rhywbeth i bawb, gan gynnwys teithiau byr hawdd, teithiau sy’n addas i’r teulu a theithiau hir heriol!

Fe fydd y rhan fwyaf o’r teithiau am ddim (heblaw am dâl am deithiau cerdded llinol lle mae angen cludiant) ond bydd yn rhaid i chi gofrestru.

Cymryd rhan 

Darganfyddwch ble gallwch chi gerdded a chofrestru gan ddefnyddio tudalen Gŵyl Gerdded Llwybr Arfordir Cymru ar Eventbrite

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost atom ar cerddwyr@ramblers.org.uk a rhowch ‘Gwybodaeth am Lwybr Arfordir Cymru’ yn y teitl.

Aerial view of a seaside town with a beach and harbour

Nodiadau

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid o’r Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol (RTEF) sy’n rhan o Raglen Cymunedau Gwledig – Datblygu Gwledig 2014-2020 Llywodraeth Cymru a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD) a Llywodraeth Cymru, sef Cronfa i wella profiad ymwelwyr a chreu cyrchfannau cryfach drwy gydweithio.