Ar Fy Llwybr yn y Gaeaf

Ar Fy Llwybr Gaeaf

Cofleidio'r tymor mewn cwmni da. Esgidiau cerdded neu esgidiau glaw, het neu ymbarél – lapiwch yn gynnes a gadewch i ni ddechrau archwilio.

P'un a ydych chi'n grwydrwr natur, yn cerddwr anturus, neu'n cerdded a siarad ar benwythnosau, mae yna sawl ffordd i fwynhau’r awyr agored. #ArFyLlwybr

Eisiau rhywfaint o ysbrydoliaeth ar gyfer eich teithiau cerdded gaeafol? Ymunwch yn yr hwyl a chael eich Bingo Gaeaf am ddim.

Mae'r Bingo Ar Fy Llwybr gaeafol yn cynnwys heriau i chi eu cwblhau gyda'ch ffrindiau a'ch teulu, cyfle i ddarganfod pa fath o gerddwr ydych chi, awgrymiadau da ar gyfer cerdded yn y gaeaf, rysáit a mwy.

O ddanteithion cynhesu i awyr epig, gall teithiau cerdded yn y gaeaf fod yr un mor hwyl. Efallai y byddwch yn darganfod ffordd newydd o archwilio'r awyr agored y gaeaf hwn a chael hyd yn oed mwy allan o'ch teithiau cerdded!

Two pages of the Bingo challenge

Drwy gofrestru i lawrlwytho ein Bingo, byddwch hefyd yn ymuno yn ein raffl am y cyfle i ennill un o ddwy daleb Cotswold Outdoors gwerth £50.

 

 

Rhannwch eich lluniau gyda ni

Ydych chi wedi cwblhau her gerdded neu wedi bod ar daith gerdded drawiadol yn y gaeaf? Rhannwch eich lluniau a'ch fideos gyda ni @ramblersgb ar Twitter ac Instagram a @ramblers ar Facebook #ArFyLlwybr #WalkYourWay Byddem wrth ein bodd yn eu gweld!

Ymunwch a'r Ramblers y gaeaf hwn

Cymerwch y cam syml o ymuno â'r Ramblers a byddwch yn helpu i frwydro dros y pethau sydd bwysicaf i gerddwyr, gan helpu i ddiogelu a gwella'r llwybrau, y traciau a'r llefydd yr ydym i gyd yn eu caru. Ymunwch heddiw a byddwch yn rhan o'r gymuned fwyaf a mwyaf bywiog o gerddwyr ym Mhrydain.

Telerau ac amodau tynnu gwobrau