Cyflwynwyr teledu adnabyddus yn dod i nabod taith cerdded sy'n rhedeg ar hyd Cymru

Peoples Postcode Lottery Ambassadors walk The Cambrian Way

Mae'r cyflwynwyr teledu Matt Johnson a Fiona Phillips wedi ymweld â rhannau anghysbell o Gymru i gerdded Taith Cambria llwybr 298 milltir sy'n ymestyn hyd y wlad – a dysgu sut mae gwirfoddolwyr ymroddedig yn sicrhau bod y llwybr yn cael ei marcio i bawb ei fwynhau.

Mae Matt a Fiona, sy'n llysgenhadon dros loteri cod post pobl, gyda'r elusen cerdded a lles Y Cerddwyr sy'n rhoi marcwyr i fyny ar byst ar hyd y llwybr i helpu tywys cerddwyr. Mae'r prosiect marcio yn cael ei ariannu diolch i chwaraewyr loteri cod post pobl, sydd wedi codi  dros  £8,200,000 i'r  cerddwyr ers 2016.

Er iddo gael ei lunio tua 50 o flynyddoedd yn ôl gan gerddwr o’r enw Tony Drake, rhoddwyd marcwyr swyddogol ar y llwybr am y tro cyntaf yn fis Medi 2018.

Bu farw Tony Drake yn 2012 ac mae arian o'i etifeddiaeth, ynghyd â chefnogaeth gan chwaraewyr o Loteri Cod Post Pobl, yn galluogi Y Cerddwyr i weithio gyda thirfeddianwyr, cynghorau a Pharciau Cenedlaethol ar hawliau mynediad.

Ymunodd Matt â'r gwirfoddolwyr Colin Bobbett, Dawn Drewitt  a James  Williams  o grŵp cerddwyr Llanbedr Pont Steffan ar hyd un rhan anghysbell o'r llwybr yn Nyffryn Doethïe i roi help llaw gyda phrosiect marcio'r llwybr.

Dechreuodd Colin ymwneud â'r Cerddwyr ar ôl i'w wraig farw ac mae’n gweld gwirfoddoli fel ei  ffordd o roi yn ôl i'r dirwedd y mae'n cael cymaint o fwynhad ohoni. Dywedodd: "Rwy'n hoff iawn o gerdded y bryniau. Mae'n dda i'r enaid ac rwy'n credu bod pobl yn dechrau gwerthfawrogi manteision iechyd cerdded.

"Mae'r cyfan am fynd allan o'r tu ôl i'ch desg, i gael brêc o’r byd awtomataidd am ychydig a mynd  yn agos at natur."

Doedd Matt, sy'n hanu o Gaerffili, ddim yn gwybod am y llwybr nes iddo gael ei gyflwyno iddo gan y Cerddwyr. Dywedodd:  "Mae bod allan, dod o hyd i lwybrau newydd a gwneud rhywbeth arbennig fel  marcio'r llwybr fel bod eraill yn gallu mwynhau yn rhoi ymdeimlad gwych o lwyddiant i chi. Mae mor fuddiol nid yn unig ar gyfer eich iechyd corfforol, ond ar gyfer eich iechyd meddwl hefyd. 

"Mae cymryd harddwch y dirwedd yn rhoi teimlad arbennig i mi ac Mae'n fy ngwneud i'n falch o fod yn Gymry. Cymru am byth!”
Cerddodd Fiona, sydd ddim yn ddieithr i  Gymru, diolch i'w llinach Gymreig, ran arall o'r llwybr ar hyd Bannau Brycheiniog. Dywedodd:  "Y peth gwych am Daith Cambria yw ei fod yn rhedeg ar hyd cymaint o Gymru a'i fod wedi'i rannu'n gamau felly nid oes angen i chi gerdded y cyfan ohono i allu  mwynhau rhai o rannau harddaf Gymru.

"Mae'n wych gweld bod cefnogaeth chwaraewyr loteri cod post pobl yn helpu gwreiddio'r llwybr yn nhirwedd Cymru."
Dywedodd Oliver Wicks o'r cerddwyr sy'n gyfrifol am farcio'r llwybr: "Mae hanes y Cerddwyr wedi'i drwytho yn y llwybr ac mae’n parhau drwy'r gwirfoddolwyr ymroddedig sy'n monitro'r llwybr. Mae hyn yn dipyn o gamp o ystyried bod y llwybr tua 74,000 troedfedd o ddringo, sy'n gyfwerth â mynd i gopa Everest dwywaith a hanner drwy ganol Cymru."

Mae'r Cerddwyr yn gweithio ar draws Prydain Fawr i helpu pawb, ym mhobman, i fwynhau cerdded a gwarchod y lleoedd yr ydym i gyd wrth ein bodd yn cerdded.

Mae chwaraewyr loteri cod post pobl wedi codi dros £486 miliwn hyd yma ar gyfer  prosiectau  ledled Prydain ac yn rhyngwladol. Mae o leiaf 32% o werthiannau tocynnau yn mynd yn uniongyrchol i elusennau ac achosion da.