Mae Ramblers Cymru eisiau eich cymorth i roi pobl ar y llwybr iawn

Mark My Paths

Mae’r Ramblers yn lansio ymgyrch i chwilio am arwyddbyst yn Nhorfaen a Sir Fynwy ac maen nhw’n chwilio am wirfoddolwyr i’w helpu i ddod o hyd iddynt.

Un o’r rhwystrau mwyaf i bobl sy’n awyddus i fwynhau’r awyr agored yw gwybod ble yn union mae’r llwybrau cerdded a ble maen nhw’n mynd.  Mae arwyddbyst yn rhoi sicrwydd i bobl na fyddan nhw’n mynd ar goll wrth iddyn nhw fentro allan i archwilio’r wlad a byd natur.

Ond weithiau nid oes arwyddbyst lle dylen nhw fod, ac mae Ramblers Cymru yn chwilio am gerddwyr brwd a phobl sy’n caru’r awyr agored i helpu i asesu cyflwr yr arwyddion llwybrau troed yn eu hardal leol.

Meddai Paula Renzel, Swyddog Ymgyrchoedd a Pholisi Ramblers Cymru: “Rydyn ni’n credu bod gennych yr hawl i wybod ble y gallwch gyrchu cefn gwlad, yn ogystal â’r hawl i archwilio’r wlad o’ch cwmpas.

“Pwrpas ein prosiect Marcio fy llwybrau yw hyfforddi gwirfoddolwyr a dysgu’r sgiliau y bydd eu hangen arnynt i gofnodi cyflwr yr arwyddion yn Nhorfaen a Sir Fynwy.”

Er mai awdurdodau lleol sy’n gyfrifol am arwyddion ar lwybrau, mae prinder arian a’u cyfrifoldebau amrywiol yn golygu bod marcio llwybrau’n glir yn isel ar eu rhestr o flaenoriaethau’n aml. Hefyd mae materion eraill fel diogelwch llwybrau yn dod yn gyntaf fel rheol, sy’n golygu nad yw’r gwaith o osod arwyddion wedi’i gwblhau mewn llawer o leoedd. Nid yw mwy na hanner y rhwydwaith o lwybrau wedi’i farcio eto.

Mae Ramblers Cymru yn awyddus i fod yn rhan o’r ateb, ac i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd arwyddbyst, eu manteision, a’r hyn y gall gwirfoddolwyr ei wneud ar y cyd â’r awdurdodau lleol i ddatrys rhai o’r problemau ar eu llwybrau troed.

Bydd y prosiect yn cael ei gynnal drwy’r Gwanwyn a’r Haf. Os hoffech gymryd rhan, cysylltwch â Paula

Marcio Fy Llwybrau

Darganfyddwch fwy am y prosiect peilot i wirio arwyddion yn Torfaen a Sir Fynwy a sut y gallwch chi gymryd rhan yma.