Galwad am gymunedau ar draws Cymru i gyflwyno eu diddordeb i wella llwybrau a natur leol

Family walking through overgrown field.

Ydych chi am roi cerdded wrth galon eich cymuned? Gall Ramblers Cymru helpu!

Fel rhan o'n prosiect Llwybrau i Lesiant, rydym yn chwilio am gymunedau ledled Cymru a hoffai derbyn hyfforddiant ac offer sydd ei angen i nodi a dylunio llwybrau newydd a gwella ac uwchraddio'r rhai presennol, gyda chymorth gan swyddog rhanbarthol prosiect Llwybrau i Lesiant.

Byddwn yn gweithio gyda'n gilydd i helpu i hyrwyddo mynediad i fannau gwyrdd i aelodau o'ch cymuned leol eu mwynhau. Gallwch fod yn rhan allweddol o'r prosiect hwn, gan elwa o ystod eang o sgiliau newydd gyda chymorth ac arweiniad arbenigol gan Ramblers Cymru a phartneriaid!

Yn ogystal â gwella'r amgylchedd cerdded, byddwn hefyd yn helpu natur ar hyd y ffordd, gyda gweithgareddau fel plannu coed, hau blodau gwyllt a diwrnodau gweithgareddau bywyd gwyllt. Nid yn unig y byddwch yn gwneud eich cymuned yn fwy gwyrdd er mwyn i natur ffynnu, ond bydd yn gyfle gwych i ddod â'r gymuned ynghyd â gweithgareddau i bawb gymryd rhan ynddynt! Rydyn ni eisiau gweld pobl o bob oed a chefndir yn cymryd rhan!

Dywedodd Olie Wicks, arweinydd tîm De a Gorllewin Cymru: "Rydyn ni eisiau rhoi cerdded wrth galon ein cymunedau. Mae hwn yn gyfle gwych i weithio ar lefel sylfaenol i edrych ar fynediad i gerdded, i arddangos yr holl fanteision amgylcheddol anhygoel y gall y prosiect hwn eu cynnig i gymunedau ac iddynt dynnu sylw at yr holl leoedd hardd ledled y wlad!"

Bydd 18 gymuned ledled Cymru yn cael eu dewis i'w datblygu, gan gynnwys hyfforddiant am ddim i wirfoddolwyr, felly os hoffwch weld mynediad a gwelliannau natur lle rydych yn byw, anfonwch e-bost at pathstowellbeing@ramblers.org.uk gyda y wybodaeth ganlynol:  

  • Enw eich cymuned;
  • Cyfeiriad llawn;
  • Enw'r prif gyswllt ar gyfer y grŵp a'r rhif ffôn;
  • Nifer fras o wirfoddolwyr dan sylw;
  • Disgrifiad byr o pam y byddai hyn o fudd i'ch cymuned.

Fyddech angen cyflwyno’r wybodaeth uchod erbyn y 15 Awst 2021.

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Mark My Paths Campaign

We believe it should not only be your right to access the countryside surrounding you, but it should also be your right to know where to access it!