Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

International Womens Day walks

Bydd grwpiau Ramblers ledled Cymru yn cynnal teithiau cerdded penodol i fenywod fel rhan o ddathliadau ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Menywod eleni ar 8 Mawrth.

Cynhelir y teithiau cerdded yn Llanbedr Pont Steffan, Cross Hands, Rhuthun, a Chasnewydd ar y 6 ac 8 o Fawrth.

Y gobaith yw y bydd y teithiau cerdded rhagarweiniol yn darparu lle diogel i fenywod na fyddent efallai'n teimlo mor gyfforddus i ddechrau cerdded mewn grŵp cymysg.  Trefnir y  teithiau cerdded  gan arweinwyr teithiau cerdded profiadol ac maent yn caniatáu digon o amser i gymryd rhan yn y golygfeydd ac efallai hyd yn oed arhosfan picnic.

Dywedodd Ros Bellamy o Ramblers Dinefwr sy'n rhedeg taith gerdded: "Rydym am annog mwy o fenywod ac amrywiaeth ehangach o fenywod i ymuno â'r Ramblers drwy greu lle cefnogol i bawb fwynhau cwmni da yng nghefn gwlad hardd Cymru.

"Rydyn ni'n griw cymdeithasol ac yn gobeithio y bydd y daith gerdded yn rhoi tipyn o deimlad am yr hyn rydyn ni'n ei wneud. Mae bod yn aelod o'r Ramblers hefyd yn ffordd dda iawn o wneud ffrindiau newydd."

Dywedodd Angela Charlton, cyfarwyddwr Ramblers Cymru: "Menywod yw'r sbardun i lawer o'n grwpiau gwirfoddol, gan ymgymryd â llawer o rolau o gynnal a chadw llwybrau i gerdded yn arwain, ond credwn fod llawer o fenywod allan yna a hoffai fynd allan i archwilio ond nad ydynt yn gwybod ble neu ddim yn teimlo'n gyfforddus i wneud hynny ar eu pennau eu hunain.

"Gall bod yn rhan o grŵp eich helpu i ddod yn fwy hyderus wrth archwilio'r awyr agored ac mae'n wych ar gyfer eich iechyd a'ch lles hefyd."

Mae'r teithiau cerdded hyn wedi'u trefnu i roi cyfle i fenywod gael taith gerdded 'blasu' a dod i adnabod eu grŵp lleol.

Ymunwch â grŵp ar gyfer taith gerdded Diwrnod Rhyngwladol y Menywod agosaf i chi: